Selecció de webs

Acolliment i adopció

- Selecció de webs (9)
Informació sobre l'acolliment familiar. Recursos, temes a debat, notícies, vivències, etc.
Informació sobre l'entitat, àrea d'informació, notícies, convocatòries, comissió de salut, comunicats, documentació, etc.
Centre especialitzat en postadopció, és una entitat dirigida al col·lectiu format per tots els que estan en contacte amb l’adopció i l’acolliment familiar
El Instituto Familia y Adopción es un proyecto que nace de la voluntad de profesionales, adoptados y padres/madres adoptivos para ofrecer acompañamiento y asesoramiento en la adopción
Directori d'associacions de famílies adoptives, amb les dades de contacte.
Veure'n més