Selecció de webs

Espais naturals

- Selecció de webs (11)
Observadores del mar
Mitjana (0 Vots)
Aquest portal és un lloc de recollida de les observacions que els amants del mar realitzen durant les seves activitats. L'objectiu és crear una base de dades amb informació útil sobre l'oceà.
Centres amb Documentació Ambiental
Mitjana (0 Vots)
Recursos documentals, enllaços i multimèdia del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Red de Parques Nacionales
Mitjana (0 Vots)
Portal del ministeri que engloba la xarxa de parcs nacionals en l'àmbit espanyol.
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosC)
Mitjana (0 Vots)
Portal amb la documentació que s'ha anat generant al llarg d'aquests darrers anys com l'inventari ecològic i forestal del Principat.
Áreas protegidas de Europa
Mitjana (0 Vots)
Link de Wikipedia on es recullen les àrees protegides d'Europa en funció del pais.
Veure'n més