Selecció de webs

- Selecció de webs (46)
Informació general sobre la Unió Europea i els Centres de Documentació Europea. Accés al Dret de la UE, òrgans, institucions i agències europees. Publicacions sobre la UE d'accés obert Portals, llocs i webs per cercar feina, estudiar o fer...
Departament ministerial al que corresponen les relacions entre el Goviern i els òrgans legislatius de l'Estat, la coordinació dels afers d'interès constitucional i el programa legislatiu del Govern, a més dels temes relacionats amb la memòria...
És el departament ministerial que porta les polítiques del Govern espanyol pel que fa al Sistema de la Seguretat Social i les pensions i a estrangeria i migracions.
departament ministerial responsable, entre d’altres, de la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol; dels museus estatals; de les arts; del llibre, la lectura i la creació literària; de les activitats cinematogràfiques i...
Departament ministerial encarregat de la proposta i execució de la política del Govern espanyol en matèria d’Hisenda Pública, de pressupostos i despeses, de les empreses públiques. A més té la resta de competències que li puguin ser atribuïdes per...
Veure'n més