Selecció de webs

Àrab

- Selecció de webs (5)
Ael. Àrab en línia
Mitjana (0 Vots)
Alfabet àrab, vocabulari bàsic i gramàtica i conjugació verbal. Projecte del grup d'innovació docent de la Universitat de Barcelona per a l'adquisició de vocabulari i de les destreses bàsiques de la llengua àrab.
Al-Qatra. Diccionario para estudiantes de árabe
Mitjana (0 Vots)
Diccionari en línia, traductor àrab-castellà, àudios dels mots. Diccionari desenvolupat per la Universitat de Múrcia i el grup d'investigació ARABELE.
Verbix conjugation on-line
Mitjana (0 Vots)
Conjuga els verbs de 68 idiomes.
Diccionari Català-Àrab
Mitjana (0 Vots)
Document basat en imatges, agrupades per grups temàtics.
Arma't de recursos
Mitjana (0 Vots)
Selecció de recursos per a l'aprenentatge de les llengües. Recursos generals (portals específics de les universitats, traductors, cursos, etc.) i recursos per a idiomes concrets. Realitzat per la Bib. La Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat.