Selecció de webs

Desigualtat social

- Selecció de webs (2)
Web de l'ONU on hi ha estadistiques de tot tipus, organitzades per tematiques variades que comprenen des d'economía fins a medi ambient, passant per demografia i indicadors socials Útil per a tot tipus d'estudiants i investigadors, ja que les...
100 lectures perquè els infants i joves creixin amb el convenciment que els Drets Humans, la diversitat i la interculturalitat són valors indispensables per a la convivència i la sostenibilitat de la vida humana a la Terra.