Espriu

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Multiple compatible overloaded variations were found with the same priority.
The FTL type of the argument values were: Null.
The Java type of the argument values were: Null.
The matching overload was searched among these members:
  com.liferay.portal.kernel.util.Validator_IW.isNotNull(String),
  com.liferay.portal.kernel.util.Validator_IW.isNotNull(Long),
  com.liferay.portal.kernel.util.Validator_IW.isNotNull(Object)

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if (validator.isNotNull(imgSrc) && i... [in template "10901#10934#PRESTATGE_VIRTUAL_DETALL" at line 25, column 17]
----
1<#assign geniusGroupId="6200569">  
2 
3<#assign idUsuario = getterUtil.getLong(themeDisplay.getUserId())> 
4<#if (idUsuario gt 0)> 
5 <#assign userService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.UserLocalService")> 
6 <#assign user =userService.getUserById(getterUtil.getLong(themeDisplay.getUserId()))> 
7</#if> 
8 
9<#if (scopeGroupId?number != geniusGroupId?number)> 
10 
11	<script type="text/javascript"> 
12	  function saveEntryAction(formName){ 
13	    document.getElementById(formName).submit(); 
14
15	</script> 
16 
17	<div class="contingut detail-shelf"> 
18	 	<h2> 
19	 	<#if (image.getData() != "" )> 
20			<#assign imgSrc = image.getData()> 
21  		<#elseif (image.urlExterna.getData() != "")> 
22			<#assign imgSrc = image.urlExterna.getData()> 
23  		</#if> 
24  		 
25  		<#if (validator.isNotNull(imgSrc) && imgSrc?length gte 4 && imgSrc?substring(0,4) != "http")> 
26	    <#assign imagenURL=themeDisplay.getPortalURL()+imgSrc> 
27	  <#else> 
28	    <#assign imagenURL=imgSrc> 
29	  </#if> 
30	<meta property="og:url" content="${themeDisplay.getPortalURL()}${themeDisplay.getURLCurrent()}"/> 
31  <meta property="og:type" content="article" /> 
32  <meta property="og:description" content="${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(description.getData()),250)}" /> 
33  <meta property="og:title" content="${title.getData()}" /> 
34	<meta property="og:image" content="${imagenURL}" /> 
35	<meta property="og:image:width" content="150" /> 
36	<meta property="og:image:height" content="150" /> 
37	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" /> 
38	<meta name="twitter:title" content="${title.getData()}" /> 
39	<meta name="twitter:description" content="${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(description.getData()),250)}" /> 
40	<meta name="twitter:url" content="${themeDisplay.getPortalURL()}${themeDisplay.getURLCurrent()}"/> 
41	<meta name="twitter:image" content="${imagenURL}" /> 
42 
43  		 
44  		<#if (imgSrc!="")> 
45	  	  <img src="${imgSrc}" class="esquerra" /> 
46	  </#if> 
47			 <span class="portlet-title-text">${title.getData()}</span> 
48	 	 </h2> 
49		<#if (textSuscripcio.getData() != "")> 
50		 	<div class="suscription hidden-sm hidden-xs"> 
51				<a href="${textSuscripcio.Enllac.getData()}"> 
52					${textSuscripcio.getData()} 
53				</a> 
54			</div> 
55		 </#if> 
56		 <div class="valoraciones hidden-sm hidden-xs"> 
57 
58				<!-- AddThis Button BEGIN --> 
59 
60				<#assign titolRecomanacio=title.getData()> 
61				 
62 
63				<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style" data-a2a-url="${themeDisplay.getPortalURL()}${themeDisplay.getURLCurrent()}" data-a2a-title="${title.getData()}" style="background-color: #e6e6e6;display: inline-block;" data-a2a-icon-color="#e6e6e6,#000000"> 
64<!-- AddToAny BEGIN --> 
65<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style"> 
66<a class="a2a_dd" href="https://www.addtoany.com/share"></a> 
67<a class="a2a_button_email"></a> 
68<a class="a2a_button_print"></a> 
69</div> 
70 
71<script> 
72var a2a_config = a2a_config || {}; 
73a2a_config.onclick = false; 
74a2a_config.locale = "es"; 
75 
76</script> 
77 
78<script async src="https://static.addtoany.com/menu/page.js"></script> 
79 
80 
81	  	<!--<div class="addthis_sharing_toolbox"></div>			 
82			<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-577a5ccbfa67f2db"></script>--> 
83 
84				<!-- AddThis Button END --> 
85 
86 
87				<#if (validator.isNotNull(user) && !user.isDefaultUser()) > 
88				  <form name="auxfm" id="auxfm"  
89							 action="" method="post"> 
90							<input type="button" class="botoDesar" name="save" value="<@liferay.language key="save"/>" onclick="javascript:saveEntryAction("fmGuardarEntradaPersonal");"/> 
91 
92				  </form> 
93			  </#if> 
94 
95		 </div> 
96 
97		 <div class="detalle_caixa hidden-xs">	 
98			<#if description.getData() != "" > 
99				<div class="description">${description.getData()}</div> 
100			</#if> 
101		 </div> 
102 
103	</div> 
104 
105<#else> 
106	<script type="text/javascript"> 
107	  function saveEntryAction(formName){ 
108	    document.getElementById(formName).submit(); 
109
110	</script> 
111 
112	<div class="contingut"> 
113	 <h3 class="portlet-title"> 
114	  <span class="portlet-title-text">${title.getData()}</span> 
115	 </h3> 
116 
117	 <div class="detalle_caixa"> 
118 
119	     <div class="valoraciones"> 
120	         
121	 
122 
123	<#assign titolRecomanacio=title.getData()> 
124	 
125	<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style" data-a2a-url="${themeDisplay.getPortalURL()}${themeDisplay.getURLCurrent()}" data-a2a-title="${title.getData()}" style="background-color: #e6e6e6;display: inline-block;" data-a2a-icon-color="#e6e6e6,#000000"> 
126<!-- AddToAny BEGIN --> 
127<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style"> 
128<a class="a2a_dd" href="https://www.addtoany.com/share"></a> 
129<a class="a2a_button_email"></a> 
130<a class="a2a_button_print"></a> 
131</div> 
132 
133<script> 
134var a2a_config = a2a_config || {}; 
135a2a_config.onclick = false; 
136a2a_config.locale = "es"; 
137 
138</script> 
139 
140<script async src="https://static.addtoany.com/menu/page.js"></script> 
141	 
142 
143 
144	 <#if (validator.isNotNull(user) && !user.isDefaultUser())> 
145	      <form name="auxfm" id="auxfm"  
146	           action="" method="post"> 
147	          <input type="button" class="botoDesar" name="save" value="<@liferay.language key="save"/>" onclick="javascript:saveEntryAction("fmGuardarEntradaPersonal");"/> 
148 
149	         </form> 
150	    </#if> 
151 
152	     </div> 
153 
154	<#if (image.getData() != "" )> 
155		<#assign imgSrc = image.getData()> 
156	<#elseif (image.urlExterna.getData() != "")> 
157		<#assign imgSrc = image.urlExterna.getData()> 
158  	</#if> 
159  	<#if (imgSrc!="")> 
160		<img src="${imgSrc}" class="esquerra" /> 
161	</#if> 
162 
163	  <#if (description.getData() != "" )> 
164	    <div class="description">${description.getData()}</div> 
165	  </#if> 
166	  </div> 
167 
168	</div> 
169 
170</#if> 

Recomanacions i novetats

No hi ha resultats.

Activitats

No hi ha resultats.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació