Enciclopèdies i diccionaris generals

Selecció de webs(20)
No hi ha resultats
Informació sobre qualsevol esdeveniment històric des dels orígens de l'Univers i la Terra fins al dia d'avui amb textos de prestigiosos historiadors.
Mienciclo Hispánica Universal és una base de dades d'informació general en idioma espanyol que recull la informació d’una selecció de diverses obres de referència de prestigioses editorials, realitzada per un ampli equip d’experts, amb la...
Articles sobre malalties, símptomes, lesions, procediments quirúrgics. Vídeos i multimèdia. Cerca per índex alfabètic i índex temàtic.
Recopilació de vídeos trets de diferents fonts recomanats en tot cas per a nens.
La enciclopèdia Viquipèdia amb contingut adaptat a nens i joves.
Base de dades de contingut científic de l'àmbit hispànic. Multidisciplinària, amb predomini de les humanitats i ciències socials. Conté articles de revista, tesis, llibres, ressenyes bibliogràfiques. Accés al text complet sempre que és possible.
Diccionari de la llengua de signes amb vídeos i àudios.
Web que dóna accés a la Gran Enciclopèdia Catalana i al Gran Diccionari de la Llengua Catalana.
Tornar