Selecció de webs(21)
No hi ha resultats
Informació econòmica per a la gestió de la tresoreria de les entitats locals.
Dades i indicadors de l'economia catalana.
Portal que proporcionar informació i enllaços de diversos àmbits relacionats amb la crisis actual: treball i formació, ajuts socials, habitatge, finançament d'empreses, licitacions, etc.
Servei de Llengües i Terminologia, amb la definició i l'equivalent castellà.
Diari especialitzat en informació econòmica.
Cercador d'equipaments de comerç segons la divisió feta per la Generalitat.
Organisme encarregat de tramitar les reclamacions dels ciutadans quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.
Associació que treballa per la promoció d'una xarxa de botigues i cooperatives de consumidors de productes ecològics i de comerç just. Grups de consum, activitats, delegacions, cooperació, recursos, etc.
Portal oficial dividit en relacions laborals, igualtat d'oportunitats, igualtat en la diversitat, seguretat i salut laboral i ocupació.
FIARE, Funcación Inversión Ahorro Responsable, va ser creada a Euskadi a l'any 2003. En l'àmbit estatal FIARE és agent de la Banca Popolare Etica d'Itàlia. Entre els seus objectius, està el d'invertir en projectes socials, medioambientals,...
Coop 57 és una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la cooperació i satisfer les necessitats financeres de l'economia solidària. La concessió de préstecs és la seva principal activitat financera, amb un objectiu no econòmic si no...
Oikocredit Catalunya és una associació de suport de Oikocredit Internacional, amb seu a Holanda. Contribueixen a la difusió del model de les microfinances, la banca ètica i la inversió responsable a través de la sensibilització social. 
Pàgina web de la FedeQuim (Federació Empresarial Catalana del Sector Químic) que reuneix als principals actors de la indústria química a Catalunya. En aquest recurs es poden consultar les seves activitats i serveis, així com accedir a informació...
Associació privada independent sense ànim de lucre amb l'objectiu de defensar els drets dels consumidors.
Base de dades que presenta dades relatives al finançament d’empreses d’armament, entre 2011 i 2017, per part d’entitats financeres identificades com a Banca Armada. Dades extretes de l’informe “Los bancos que invierten en armas”, del Centro Delàs...
assumeix les polítiques del govern espanyol relatives a la protecció i defensa dels drets dels consumidors i la regulació, autorització, supervisió, control i, si s’escau, sanció de les activitats de joc d’abast estatal.
Selecció de recursos al servei de la iniciativa emprenedora social, en el marc del Programa d'Emprenedoria Social a Catalunya
Recull de novetats fiscals en l'àmbit autonòmic
Revista mensual sobre l'economia espanyola
Tornar