Estatal

- Bases de dades (3)
Textos de legislació bàsica d'àmbit autonòmic.
Normes promulgades als territoris peninsulars i americans des de l'inici del s. X fins el regnat d'Isabel II.
Cerca d'enllaços a organismes públics, principalment als ajuntaments d'Espanya. Inclou altres organismes oficials.
- Guies de lectura (1)
Estàs pensant en llançar la teva idea de negoci, en apostar per emprendre i tremoles davant la situació d'enfrontar-te a l'abisme de saber si és el moment adequat, si les condicions són les propícies per a l'aventura? Si necessites arguments que...