Serveis

Consulta de bases de dades

Consulta de bases de dades

La Xarxa de Biblioteques Municipals ofereix Recursos multimèdia amb informació actualitzada sobre diversos temes. Hi pots trobar enciclopèdies, diaris i revistes, jocs per als nens i nenes, i articles sobre temes especialitzats, als quals podràs accedir gratuïtament amb el carnet de la biblioteca.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :

Totes les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa ofereixen aquest servei