Selecció de webs

Creada l'any 1992, amb els següent objectius:

  1. Defensar els interessos generals del veïns.
  2. Informar i donar suport a les Associacions de Veïns.
  3. Assumir la representació i agrupar-les.
  4. Canalitzar les seves inquietuds.
  5. Fomentar les Associacions de Veïns.
  6. Vetllar i exigir de l'Administració, l'acompliment dels drets reconeguts.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Biblioteca virtual, Recurs web, Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès. Biblioteca Marcel Ayats, general