Selecció de webs

Des que l'ensenyament musical a Rubí va ser assumit per l'Ajuntament, l'any 1956, l'Escola de Música s'ha anat transformant per adaptar-se a les noves tendències pedagògiques, des del pla d'estudis de l'any 1966 fins a l'actualitat. Aquest canvi d'estudis ha fet que l'escola hagi decidit adaptar el seu projecte educatiu a la realitat que poc a poc s'ha anat configurant, basant-se en la seva pròpia experiència i en una realitat social cada vegada més exigent i plural que ens obliga a desenvolupar una oferta docent de qualitat que englobi la important demanda existent a la nostra ciutat.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Rubí, Rubí. Biblioteca Mestre Martí Tauler, Biblioteca virtual, Gènius, Música, general