Selecció de webs

Autoria: Associació Catalana de Fibrosi Quística

L'Associació Catalana de Fibrosi Quística, es constituí el 18 de juny de 1988, a partir d'un grup de pares d'afectats d'aquesta malaltia que veieren els avantatges de col•laborar junts en benefici dels pacients i les seves famílies.

Missió:
Treballar, amb tots els implicats, per la millora de la qualitat de vida dels afectats de Fibrosi Quística i les seves famílies, lluitant a la vegada contra les causes d'aquesta malaltia.
 

Objectius:

1. Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies en la lluita contra la FQ, mitjançant la informació, la formació i l'organització.
2. Millorar la vida quotidiana dels afectats i les seves famílies mitjançant el suport, l'acompanyament i l'assessorament.
3. Contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca mitjançant el suport a la investigació, la formació de professionals, la consolidació de les Unitats de FQ...i altres activitats que es vegin necessàries.
4. Contribuir a la lluita contra la FQ, la millora de la sanitat pública i dels drets dels discapacitats, mitjançant la coordinació amb altres entitats similars.
5. Millorar la situació dels afectats i associacions de països en condicions més precàries vehiculant iniciatives solidàries.
6. Aconseguir la implicació del conjunt de la societat en el nostre anhel, mitjançant la divulgació, la relació amb altres professionals implicats (mestres, treballadors socials,...) i la complicitat d'entitats públiques i privades en els nostres projectes.
 

Adreça de contacte:

Hotel d'Entitats Plaça Europa
C/ Amadeu Torner, 57, 2a planta
L'Hospitalet de Llobregat

Mitjana (0 Vots)
Temes: Hospitalet de Llobregat, L. Biblioteca Plaça d'Europa, Associacions de malalts, Salut, Hospitalet de Llobregat, L, Biblioteca virtual, general
Etiquetes: fibrosi quística