Selecció de webs

Autoria: Generalitat. Direcció d'Afers Relgiosos

Recull de vídeos explicatius de les principals religions que es practiquen a Catalunya explicades per joves creients

Temes: Biblioteca virtual, Recurs web, Religions, general