Selecció de webs

Autoria: Jordi Collell i Carme Escudé, mestres, psicòlegs i titulats amb màsters en psicopatologia infantojuvenil . Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Portal dels mestres i psicòlegs Jordi Collell i Carme Escudé que conté recursos per a orientar a pares i oferir pautes d'actuació per a mestres quan es dóna una situació d'assetjament escolar. Hi ha guies pràctiques, materials de suport i el relat d'experiències per a millorar la convivència a les aules.

Temes: Famílies, Recurs web, Societat, Biblioteca virtual, Gènius, general