Selecció de webs

Autoria: Ministerio de Cultura y Deporte

departament ministerial responsable, entre d’altres, de la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol; dels museus estatals; de les arts; del llibre, la lectura i la creació literària; de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals; dels arxius i biblioteques estatals, de la promoció i difusió de la cultura en espanyol, com també de dur a terme accions de cooperació cultural i (en coordinació amb el con el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), de les relacions internacionals en matèria de cultura. També li correspon la proposta i execució de les polítiques del Govern d’Espanya en matèria d’Esports.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Art i cultura, Dansa, Cinema, Espectacles , Legislació i administració, Literatura, Teatre, Música, Biblioteques i arxius, Estatal, Biblioteca virtual, Pintura escultura i dibuix, Museus, general
Etiquetes: art, administracions, patrimoni museístic, patrimoni espanyol, preservació del patrimoni, biblioteques nacionals, museus estatals, esports olímpics, ministeris