Recomanació

Les arts comunitàries des de l'educació social : l'experiència basket beat

Les arts comunitàries des de l'educació social : l'experiència basket beat

Aragay Borràs, Josep M.

Barcelona : Neret, 2017

Sabies que tocant pilotes de bàsquet podem canviar el món? D'això versa aquest llibre, que explica com a través de la metodologia del "Bàsquet beat", es pot fomentar la capacitació i la motivació cap als joves de la perifèria en risc d'exclusió social. Aquest nou mètode col·laboratiu d'ensenyament-aprenentatge pot ajudar molta gent jove que ha crescut en entorns desafavorits a buscar maneres de sortir de la marginalitat. El bàsquet beat mescla art i esport. Mitjançant l’aprenentatge i creació musical en grup amb pilotes de bàsquet, que són l'instrument, permet desenvolupar habilitats clau per a la vida, com serien aprendre a aprendre i aprendre a conviure.

Josep M. Aragay és integrador Social, educador Social i musicoterapeuta especialitzat en l’ús de les arts. Actualment creador i responsable del projecte Basket Beat amb el que ha treballat amb més de 9000 joves en situació de risc d’exclusió social.

Recomanat per Marc Vilallonga Grau, de la Biblioteca Terrassa Districte 5.

20/02/2019