Molècules, els elements i l'arquitectura de tot

Molècules :

Gray, Theodore

València : Universitat de València, 2011

Gray realitza una exploració sobre com s'enllacen els àtoms per formar molècules i compostos, explica la diferència entre la química orgànica i la inorgànica i investiga l'ampli ventall de materials que les molècules poden crear.

*Novetat de la Biblioteca Virtual

24/12/2015