Notícies

Dia Mundial del Turisme 2015
Dia Mundial del Turisme 2015

Burkina Faso és l'amfitriona oficial del Dia Mundial del Turisme 2015 que es celebra cada any el 27 de setembre i que és l'esdeveniment més gran de caire internacional lligat al turisme. El seu objectiu és fomentar la sensibilització entre la comunitat mundial respecte a la importància del turisme i el seu valor social, cultural, polític i econòmic. Aquest fet intenta afrontar reptes mundials senyalats dins els Objectius de Desenvolupament de les Nacions Unides per al Mil·lenni (OMD) i vol incidir a la contribució que pot aportar el sector turístic per aconseguir aquests i més objectius. 

Ves al prestatge de Turisme

21/09/2015 11:00h
Mitjana (0 Vots)