Guies de lectura

Seguretat Viària

Els accidents de trànsit s'han convertit en un greu problema de salut pública sent el factor humà una de les principals causes. L'educació viària és un element important per adquirir hàbits i actituds positives de convivènvia, qualitat de vida, qualitat del medi ambient i seguretat viària. En aquesta línia i amb la intenció de difondre els diversos materials editats, la biblioteca de Sant Martí de Provençals us ofereix aquesta guia pensada per al públic en general, però especialment per a pares i educadors.

Data de creació: 20/07/2011

Última actualització: 01/06/2016

Adults


 A Barcelona, sense el meu cotxe: elements per a la reflexió i l'acció a l'escola: dossier per al professorat= En Barcelona, sin mi coche: elementos para la reflexión y la acción en la escuela: dossier para el profesorado, [coordinació del text: Marta Carr
A Barcelona, sense el meu cotxe: elements per a la reflexió i l'acció a l'escola: dossier per al professorat= En Barcelona, sin mi coche: elementos para la reflexión y la acción en la escuela: dossier para el profesorado, [coordinació del text: Marta Carr
Ajuntament de Barcelona. sect, 2001
 Accidents de trànsit i seguretat viària: [dossier de premsa]
Accidents de trànsit i seguretat viària: [dossier de premsa]
Diputació de Barcelona. Serv, 2004
 Anuari estadístic d'accidents a Catalunya any ..., Servei Català de Trànsit
Anuari estadístic d'accidents a Catalunya any ..., Servei Català de Trànsit
Generalitat de Catalunya. Ser, 1998-9999
 Com evitar un accident de trànsit/ Miquel Bort Juan
Com evitar un accident de trànsit/ Miquel Bort Juan
Bort Juan, Miquel  
Silva, 2007
 Conducir bajo control: lo que hay que saber para una conducción más segura y agradable/ Paco Costas
Conducir bajo control: lo que hay que saber para una conducción más segura y agradable/ Paco Costas
Costas, Paco  
Planeta, 2004
 Contra l'asfalt, text: Meritxell Margarit, test: Francesca Vilarrasa, il·lustració: Ramon Galup
Contra l'asfalt, text: Meritxell Margarit, test: Francesca Vilarrasa, il·lustració: Ramon Galup
Margarit i Torras, Meritxell  
Mediterrànea, 2004
 El Camí escolar, [autoria: Montserrat Oller]
El Camí escolar, [autoria: Montserrat Oller]
Oller i Freixa, Montserrat  
Ajuntament de Barcelona. InstAjuntament de Barcelona. Sect, 2002
 El Carné por puntos: todo lo que usted debe saber, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
El Carné por puntos: todo lo que usted debe saber, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
Arguval, 2006
 El Risc i la seguretat: activitats per augmentar la seguretat: per a vianants i per a ciclistes, [autor del text: Josep Montané Capdevila]
El Risc i la seguretat: activitats per augmentar la seguretat: per a vianants i per a ciclistes, [autor del text: Josep Montané Capdevila]
Montané Capdevila, Josep  
ACV, 2006
 El Risc i la seguretat: qüestionaris i informació per a ciclistes, [autor del text: Josep Montané Capdevila]
El Risc i la seguretat: qüestionaris i informació per a ciclistes, [autor del text: Josep Montané Capdevila]
Montané Capdevila, Josep  
ACV, 2006
 Factors de risc i mesures preventives a l'Educació Secundària Obligatòria, [autors: Josep Montané i Capdevila ... [et al.]
Factors de risc i mesures preventives a l'Educació Secundària Obligatòria, [autors: Josep Montané i Capdevila ... [et al.]
Generalitat de Catalunya, Ser, 2004
 Fes la teva sort: condueix segur: crèdit variable d'educació viària per a l'ESO, [autors: Quim Cabra Soler ... [et al.]
Fes la teva sort: condueix segur: crèdit variable d'educació viària per a l'ESO, [autors: Quim Cabra Soler ... [et al.]
[Generalitat de Catalunya. DeServei Català de Trànsit], 2007
 Guia d'educació per a la mobilitat segura: orientacions per a l'elaboració de programes, [elaboració del projecte i coordinació dels grups de treball: Letizia Di Bartolomeo, Francesc Esteban, Brenda Pina]
Guia d'educació per a la mobilitat segura: orientacions per a l'elaboració de programes, [elaboració del projecte i coordinació dels grups de treball: Letizia Di Bartolomeo, Francesc Esteban, Brenda Pina]
Generalitat de Catalunya. Ser, 2004
 Indisciplina viària i accidentalitat en els carrers: els conductors, Servei Català de Trànsit
Indisciplina viària i accidentalitat en els carrers: els conductors, Servei Català de Trànsit
Servei Català de Trànsit, 2006
 La Bicicleta en l'entorn urbà, Servei Català de Trànsit
La Bicicleta en l'entorn urbà, Servei Català de Trànsit
Servei Català de Trànsit, 2006
 La Gent gran: vianants i mobilitat urbana segura
La Gent gran: vianants i mobilitat urbana segura
Generalitat de Catalunya. Dep, 2006
 Legislación de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, edición preparada por Tomás Cano Campos
Legislación de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, edición preparada por Tomás Cano Campos
Espanya  
Tecnos, 2006
 Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, edición preparada por Estrella Rivera Menor
Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, edición preparada por Estrella Rivera Menor
Espanya  
Thomson/Civitas, 2006
 Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, edición preparada por Estrella Rivera Menor
Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, edición preparada por Estrella Rivera Menor
Espanya  
Thomson/Civitas, 2007
 Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Espanya  
Tecnos, 2002
 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, [autors : Lluís Bardés Faura, Eva Peiron Marsan, amb la col·laboració de Faustino Niso Garcia i Santiago Lecina Sanmartín]
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, [autors : Lluís Bardés Faura, Eva Peiron Marsan, amb la col·laboració de Faustino Niso Garcia i Santiago Lecina Sanmartín]
Bardés Faura, Lluís  
Ajuntament de Barcelona. Sect, 2004
 Programar des de la GEMS: educació per a la mobilitat segura
Programar des de la GEMS: educació per a la mobilitat segura
Generalitat de Catalunya. Ser, 2005
 Propostes per a la mobilitat segura en el lleure, Servei Català de Trànsit
Propostes per a la mobilitat segura en el lleure, Servei Català de Trànsit
Generalitat de Catalunya. Dep, 2005
Torna a l'inici