Fons especials

Món educatiu

El Racó del món educatiu és un centre d'interès permanent, situat a la sala d'adults, amb material destinat a donar suport, proporcionar eines i recursos per a la tasca docent diària del professorat de tots els nivells educatius (des de l'escola bressol fins a l'ensenyament secundari) i a d'altres professionals relacionats amb el món de l'educació. S'hi pot trobar informació sobre animació a la lectura i organització de la biblioteca escolar, educació en el lleure (tallers i jocs educatius per a l'escola i les sortides escolars), mètodes d'ensenyament de diferents matèries, ús de les TIC a l'aula, educació ambiental, escola intercultural, psicologia educativa, organització escolar, orienació i tutoria, teories educatives, educació a través de la música i el cinema, gestió de conflictes a l'aula, educció inclusiva, la coeducació o recursos per a la formació del mestre, entre d'altres.

Temes:
Etiquetes:
Mitjana (0 Vots)