Fons especials

Autoaprenentatge d'idiomes

Què és?

La biblioteca disposa d'un fons per donar suport a l'aprenentatge de llengües. Trobaràs documents de suport per aprendre i millorar el nivell de català, castellà, anglès, francès, alemany i altres llengues.

Tenint en compte que el coneixement de llengües és molt necessari i obre moltes portes; treball, docència... oferim un fons que en garanteix un bon aprenentatge i coneixement.

A qui va adreçat?

- A persones que volen aprendre i millorar la comprensió i l'expressió oral d'un idioma. (=Nivell Bàsic i Elemental)

- A persones que dominen en gran part la llengua oral, que volen aprendre l'expressió escrita i millorar l'expressió oral d'un idioma. (=Nivell Intermedi i Suficiència)

- A persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals d'un idioma. (=Nivell superior)

Què hi podem trobar?

El fons abasta diferents formats: llibres, material multimèdia, revista, recursos a Internet

Llibres:

Llibres ordenats per nivells:

Nivell Bàsic i Elemental (A)

Nivell Intermedi (B)

Nivell Suficiència (C)

Nivell Superior (D)

Nivell Específic (E) (llenguatge administratiu i jurídic)

Quaderns de lectura progressiva:

Els quaderns de lectura progressiva són llibres graduats i van acompanyats d'un CD amb la versió parlada.

Gramàtiques i diccionaris

Llibres sobre diferents aspectes de la llengua: sociologia, història, dialectes, fonètica...

Material Multimèdia

És un material en suport llibre i CD que permet un aprenentatge molt efectiu.

Temes: Formació
Etiquetes: