Fons especials

Fons especial Gènere i Feminismes - Sant Joan Despí. Biblioteca Mercè Rodoreda
Fons especial Gènere i Feminismes

L'objectiu principal d'aquest  fons és satisfer la demanda documental sobre una temàtica concreta i també un lloc transformador, de coneixement feminista, que sensibilitzi entorn a les desigualtats de gènere. Així doncs, no es tracta només d'un racó temàtic sinó també d'una eina de divulgació i de canvi.

Principals objectius:

 

1. Crear un espai documental sobre Feminisme i gènere que satisfaci les necessitats formatives i informacionals de les persones usuàries i que doni visibilitat a la temàtica.
2. Donar visibilitat a les dones i a les seves obres, especialment en aquells espais on són menys visibles.
3. Fomentar la coeducació i promoure valors i models equitatius.
4. Sensibilitzar sobre les violències masclistes.
5. Aplicar la perspectiva de gènere d'una forma transversal en els diversos àmbits de treball de la biblioteca.

 

Actualment aquest fons especial està localitzat en l'àrea d'adults i en l'àrea infantil de la Biblioteca Mercè Rodoreda

Temes:
Etiquetes:
Mitjana (0 Vots)