Fons especials

Cultura de la pau
 

La col·lecció de documents sobre aquest àmbit que recopila la biblioteca és un complement perfecte, i alhora necessari, del fons especial Francesc Boix sobre camps de concentració.

Segons Nacions Unides, podem definir la cultura de pau com "el conjunt de valors, actituds, tradicions, comportament i models de vida, fundats en el respecte a la vida, el refús a la violència i la promoció i pràctica de la no-violència mitjançant l'educació, el diàleg i la cooperació...".

La cultura de pau es basa, així, en el "respecte dels drets humans, la democràcia i la tolerància, la promoció del desenvolupament, l'educació per la pau, la lliure circulació de la informació i la major participació de la dona com a enfocament integral per prevenir la violència i els conflictes, i que es facin activitats encaminades a crear condicions per afavorir l'establiment de la pau i la seva consolidació".

La biblioteca reuneix un fons d'uns 600 documents, aproximadament, sobre la cultura de la pau. Són documents (biografies, estudis, informes i anuaris, documentals, articles de revistes, contes i novel·les juvenils,...) que tracten sobre l'educació i la cultura de la pau en diversos entorns: desarmament, convivència i cooperació internacional, resolució de conflictes armats, gestió de conflictes i drets humans.

També l'educació als infants en el diàleg tant a l'escola com a casa, relats i dibuixos d'infants i joves que provenen de llocs on han viscut guerres i escenaris violents...

Incidim especialment en escrits i estudis que aportin un concepte de la pauen general: no únicament com l'absència de guerra, sinó una visió profunda de la violència directa (guerres) i de la violència estructural (pobresa,racisme, marginació, desigualtat social, subdesenvolupament...). Només si coneixem la violència en tots els aspectes, podrem estudiar i donar a conèixer a fons el tema de la cultura de la pau.

El fons es troba a la planta 1 i s'identifica al catàleg i als prestatges amb el codi Cultura de la Pau – CP.

Temes: Moviments socials drets humans feminisme ecologisme gais-lesbianes...
Etiquetes: pau, conflictes, gestió conflictes, drets humans
Mitjana (1 Vot)