Avantatges del carnet

Torre de les Aigües del Besòs
Torre de les Aigües del Besòs

Tarifa reduïda en l'entrada general.

Arxiu Històric del Poblenou
Àmbit: Museus
Municipi: Barcelona