Les caixes de núvia : el moble de la dot

Tant la documentació històrica com els elements que es conserven a les masies de Catalunya ens mostren que es poden diferenciar tipus de caixes tant per la forma com per l’ús: la caixa de mosso, l’arca, la caixa de núvia, el cofre, bagul i mundo, caixes petites, la pastera, la caixa per al rellotge... Hi ha altres tipus de caixa que també s’utilitzen com a seient, el caixa banc i l’arquibanc.

LA CAIXA DE NÚVIA servia per traslladar i guardar l’aixovar d’una noia quan es casava. L’aixovar podia contenir roba blanca, llençols, mobles, joies, diners, etc., en funció de la posició econòmica de la família de la núvia. La majoria són de fusta de noguera, àlber, bedoll... Algunes incorporen una portella al lateral que amaga tres calaixos per guardar joies o objectes de valor, un tipus que es va generalitzar a partir del segle XIV. Durant els segles XVII i XVIII era freqüent tenir dues caixes iguals, una amb els tres calaixos i l’altra no; segons la tradició popular, una era de núvia i l’altra de nuvi. Les més modernes, a partir del XVII, disposen d’un calaix a la part inferior del moble, que ocupa tota l’amplada... Aquestes caixes sempre s’han caracteritzat per la seva riquesa ornamental.

Generalment, les caixes de núvia es tenen a la sala o als vestíbuls, llocs on poden ser admirades per tothom, però també als dormitoris, al peu del llit.

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació: 06/04/2021 Última actualització: 07/04/2021