Escoltisme

Als Països Catalans l’escoltisme compta amb una gran tradició. Són molts els infants que durant la primera etapa de la seva vida han format part d’un esplai o d’un cau, i que d’adults hi han participat voluntàriament com a monitors o caps. A Catalunya hi arrela durant les primeres dècades del segle XX. Al llarg de gairebé un segle, des del naixement de les primeres organitzacions  fins al reconeixement internacional, passant per la clandestinitat o la introducció definitiva de la coeducació, la història d’aquestes associacions i les organitzacions que la van precedir s'entrellaça amb el paper decisiu d'aquest moviment educatiu en la història del país.

Entenem l’educació en el lleure com un conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar, que els ajuden a adquirir competències i habilitats socials, fent-los protagonistes de la seva pròpia vida i actius i participatius socialment.

T'oferim una selecció de propostes per conèixer la tradició de l’escoltisme, les organitzacions (els esplais i caus) i la formació dels monitors que ho porten a terme.

Data de creació: 08/10/2018 Última actualització: 09/10/2018