El bibliobús Montserrat

Tots preparats per al Ball de Faixes a Sant Martí de Tous, on els balladors, amb les faixes, van teixint una xarxa i fan tot un seguit de combinacions molt espectaculars.

 

 

 

 

En la ruta del Bibliobús Montserrat una de les parades és Sant Martí de Tous. La Festa Major es celebra el segon cap de setmana de novembre, als voltants del dia onze, Sant Martí. Es balla el Ball de faixes entre d'altres tradicions.

  A les biblioteques trobaràs:

Data de creació: 20/11/2019 Última actualització: 13/12/2019