Turisme responsable

Fa uns anys ha sorgit una nova proposta de turisme alternatiu que ha adoptat la denominació de turisme responsable, una opció respectuosa amb el medi i amb les cultures de l'entorn. Des d'aquest punt de vista, el Turisme Responsable no apareix com un tipus o model específic de turisme, sinó com un moviment a favor de la sostenibilitat de l'acció turística que s'articula a través d'una àmplia gamma d'accions que es poden sintetitzar en tres eixos:

 • establir models de desenvolupament turístic sostenibles i específics per a cada zona de destí, respectant les variables socials, culturals, econòmiques i ambientals autòctones.
 • denunciar els impactes negatius que el turisme comporta o pot suposar en les societats locals i en el seu entorn, i a la vegada implicar-se i recolzar als col·lectius afectats.
 • valorar i reclamar la responsabilitat de turistes, tour-operadors, amfitrions i institucions.

Una d'aquestes modalitats de turisme responsable és l'ecoturisme. El podem definir com "aquella modalitat de turisme sostenible que consisteix a visitar àrees naturals i seminaturals amb l'objectiu de gaudir, apreciar i estudiar els seus atractius naturals (paisatge, gea, flora i fauna salvatges), així com el patrimoni cultural que s'hi pugui trobar, mitjançant un procés que promou la conservació i afavoreix el desenvolupament de la població local".

En l'Ecoturisme els viatgers trien petits hotels locals en comptes de grans cadenes hoteleres, es mouen en transport públic, van a comprar a petits comerços o cooperatives, són curosos amb l'entorn natural que visiten, etc. i aquestes petites accions beneficien al país que ens acull. La persona que viatja responsablement no obliga a la població autòctona a adaptar-se als seus gustos i necessitats, al contrari, s'adapta als costums, en surt beneficiat i aprèn de l'experiència. Per altra banda, per ser ben rebut és necessari que el turista sigui respectuós amb les tradicions locals.

Aquest tipus de turisme alternatiu el que garanteix és:

 • La protecció dels ecosistemes fràgils
 • La protecció d'hàbitats i espècies en perill d'extinció
 • La conservació de les cultures nadiues
 • El desenvolupament d'economies locals sostenibles
 • Beneficis financers directes per la conservació i les poblacions locals
 • El compliment dels drets humans universals i de les lleis laborals

Alguns dels consells que podem seguir per a fer un turisme responsable són:

 • Escull destins que no estiguin ni massificats ni sobreexplotats.
 • Tria operadors turístics i guies responsables que siguin conscients dels impactes sobre l'entorn i contribueixin econòmicament als esforços de conservació i preservació
 • Busca allotjament respectuosos i sostenibles amb el medi.
 • No t'enduguis ni deixis res que pugui provocar alteracions a l'entorn.
 • Tria allotjaments i activitats els ingressos dels quals recaiguin sobre les poblacions locals.
 • Informa't sobre els costums locals del país escollit com a destí i sigues respectuós amb les seves idees, costums, normes...