Energies renovables

El consum mundial d'energia primària no para de créixer i tothom és conscient que el model actual, basat en els combustibles fòssils, té data de caducitat. A més a més, el petroli, el gas natural i el carbó contribueixen a l'escalfament del planeta. És clar, doncs, que tenim un problema. I una part de la solució és preparar-se per a una transformació del model actual cap a un altre més sostenible i no contaminant basat en l'ús de les energies renovables o alternatives.

L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim. Alguns exemples d'aquestes energies són: la solar, l'hidroelèctrica, l'eòlica, la mareomotriu, la geotèrmica, i la biomassa.

A les biblioteques trobaràs:

"Resistencia global al fracking: el despertar ciudadano ante la crisis climática y democrática"
Samuel Martín-Sosa Rodríguez... [et al.]

"Sistemas de energías renovables"
Jorge Pablo Díaz Velilla

"El col·lapse és evitable: la transició energètica del segle XXI"
Ramon Sans Rovira, Elisa Pulla Escobar

"La energía en cifras: perspectivas globales"
Gregorio Gil García

"Energías renovables: lo que hay que saber"
José Roldán Viloria 

"Recursos de la Tierra y el medio ambiente"
James R. Craig... [et al.]

"Energía sin CO2: realidad o utopía"
Rosa Menéndez, Rafael Moliner
 

"El imperativo energético: 100% ya: cómo hacer realidad el cambio integral hacia las energías renovables"
Hermann Scheer

 

"Autonomia energètica"
Fundació Terra

"Autonomía energética: la situación económica, social y tecnológica para la energía renovable"
Hermann Scheer 

"Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías renovables"
José Antonio Carta González... [et al.]

 

"Energías alternativas: handbook"
Alan y Gill Bridgewater

"Energías renovables"
Jaime González Velasco

"La Revolución limpia: invertir en tecnología y crecer en el futuro inmediato"
Ron Pernick, Clint Wilder

"El universo de las energías renovables"
Tomás Perales Benito
 

"On-off: l'energia que mou el món"
Gemma Aguilera i Marcual

 

"Les energies renovables a Europa"
Arnau Queralt i Bassa

"Energías renovables"
Antonio Creus

"Energías alternativas"
José A. Domínguez Gómez

"Energías del siglo XXI: de las energías fósiles a las alternativas"
Gregorio Gil García

"Energía renovable práctica"
Iñaki y Sebastián Urkia Lus


 

 

 

 

 

 Més sobre energies renovables al catàleg

Recursos energètics renovables  
Energia solar  
Energia tèrmica solar  
Energia fotovoltaica  
Energia eòlica  
Energia geotèrmica  
Energia hidràulica  
Energia maremotriu  
Biomassa  
Estalvi d'energia - Contes infantils  
Energia - Consum  

 

  Selecció de webs:

 

 També et pot interessar:

 

 

Data d'actualització: 10/11/2015

A les biblioteques trobaràs:

"Instalaciones generadoras fotovoltaicas"
Vicente Mascarós Mateo

"Generación de energía solar fotovoltaica"
Lluís Jutglar Banyeres

"Energía solar fotovoltaica"
Javier María Méndez Muñiz, Rafael Cuervo García

"Manual del instalador de sistemas de energía solar térmica de baja temperatura"
José Alberto Olivares Bueno

"Energía solar fotovoltaica"
Marcelo Romero Tous

"Energía solar térmica"
Javier María Méndez Muñiz, Rafael Cuervo García

"Energía solar térmica: cómo... montar tu propia instalación de energía solar..."
Tomás Perales Benito
 

"Instalaciones solares fotovoltaicas"
Miguel Moro Vallina

"Instalaciones solares fotovoltaicas"
José Roldan Viloria 

"Energía solar [enregistrament vídeo] limpia e inagotable"
National Geographic 

 

 

 

 Més sobre energies renovables al catàleg

Recursos energètics renovables  
Energia solar  
Energia tèrmica solar  
Energia fotovoltaica  
Energia eòlica  
Energia geotèrmica  
Energia hidràulica  
Energia maremotriu  
Biomassa  
Estalvi d'energia - Contes infantils  
Energia - Consum  

 

 Selecció de webs:

 

 També et pot interessar:

 

 

Data d'actualització: 10/11/2015

A les biblioteques trobaràs:

"Ingenios eólicos: propuestas prácticas para el aprendizaje, la experimentación y el juego con la energía del viento"
José Manuel Jiménez

"Ingeniería de la energía eólica"
Miguel Villarrubia López

"Energía eólica"
Javier María Méndez, Luis Manuel Rodríguez

"El negocio eólico : la realidad del empleo, promotores y terrenos eólicos"
Rosa Mª Regueiro ferreira

"Guía completa de la energía eólica"
José Mª Fernández Salgado 

"Energía eólica"
Ana Patricia Talayero Navales, Enrique Telmo Martínez

"Energía eólica y territorio"
José Manuel Izquierdo Toscano

"Aerogeneradores"
Antonio Creus

 

 

     

 

 Més sobre energies renovables al catàleg

Recursos energètics renovables  
Energia solar  
Energia tèrmica solar  
Energia fotovoltaica  
Energia eòlica  
Energia geotèrmica  
Energia hidràulica  
Energia maremotriu  
Biomassa  
Estalvi d'energia - Contes infantils  
Energia - Consum  
 

 

 Selecció de webs:

 

 També et pot interessar:

 

 

Data d'actualització: 10/11/2015

A les biblioteques trobaràs:

"Los biocombustibles"
David y Patricia Armentrout

"Instalaciones geotérmicas"
Tomás Perales Benito

"La Biomasa y sus aplicaciones energética"
Antonio Madrid Vicente

"Manual del agua: ciencia, tecnología y legislación"
Antonio Madrid Vicente

"La Biomasa : fundamentos, tecnologías y aplicaciones"
Alain Damien 

"Guía completa de la biomasa y los biocombustibles"
José Mª Fernández Salgado

"La energía que viene del mar"
Fernanda Miguélez Pose 
 

"Energía geotérmica"
Jaume Pous, Lluís Jutglar

 

"Energía geotérmica de origen marino"
M. Castro Gil, C. Sánchez Naranjo

 

 

 

 

 

  Més sobre energies renovables al catàleg

Recursos energètics renovables  
Energia solar  
Energia tèrmica solar  
Energia fotovoltaica  
Energia eòlica  
Energia geotèrmica  
Energia hidràulica  
Energia maremotriu  
Biomassa  
Estalvi d'energia - Contes infantils  
Energia - Consum  

 

 Selecció de webs:

 

 També et pot interessar:

 

 

Data d'actualització: 10/11/2015

A les biblioteques trobaràs:

"Estalvia aigua i energia"
Philip Steele

"Fisi ka y las energías renovables"
Blandine Pluchet 

"Les Fonts d'energia renovables: inesgotables i netes"
Antoni París, Pere Virgili

"L'energia del vent: Êol fa de les seves"
Antoni París, Pere Virgili

"Energía para el hombre"
Mercedes Sánchez... [et al.] 

"L'Energia solar: l'estel daurat"
Conrad Meseguer

"Per què he d'estalviar energia?"
 Jen Green, Mike Gordon
 

"La Laura i en Joan en una recerca enlluernadora"
Josep M. López Madrid, Montse Español

 

"El misterio del sol"
[Alessandro Pascolini]

"Ompli'm el dipòsit de sol, sisplau"
 Revista Reporter Doc

"L'Oceà: quanta energia!"
 Revista Reporter Doc

La Energía solar  [Domingo Almendros]

 

  Més sobre energies renovables al catàleg

Recursos energètics renovables  
Energia solar  
Energia tèrmica solar  
Energia fotovoltaica  
Energia eòlica  
Energia geotèrmica  
Energia hidràulica  
Energia maremotriu  
Biomassa  
Estalvi d'energia - Contes infantils  

Energia - Consum

 

 Selecció de webs:

 

 També et pot interessar:

 

 

Data d'actualització: 10/11/2015