Saps que són les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries?

Al·lèrgies alimentàries

Les al·lèrgies alimentàries són reaccions adverses als aliments, atribuïbles a la ingesta, el contacte o la inhalació d’un aliment o algun dels seus components.

Els al·lergògens o al·lèrgens són proteïnes o glicoproteïnes presents de forma natural en els aliments, que estimulen el sistema immunològic d’algunes persones i donen lloc a una resposta excessiva i patològica.

Encara que qualsevol aliment –o els seus components– pot donar lloc a reaccions al·lèrgiques, s’han identificat alguns grups que hi estan associats més freqüentment; és el cas de crustacis, ous, peix, cacauets, soia, llet, fruites en general, fruites amb closca, api, mostassa, grans de sèsam, tramussos, mol·luscs i els derivats corresponents.

Intol·leràncies alimentàries

Les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses als aliments que es produeixen a causa d’algun tipus d’alteració que impedeix digerir correctament un aliment o algun dels seus components. Poden tenir una simptomatologia similar a la d’algunes al·lèrgies, com ara diarrea o dolor abdominal, però en aquest cas no hi ha una intervenció del sistema immunitari, es produeixen a causa d’algun tipus d’alteració que impedeix digerir correctament un aliment o algun dels seus components.

Les dues causes més comunes d’intolerància alimentària són la lactosa i el gluten.

Etiquetatge d'al·lèrgens alimentaris

Segons el Reglament (UE) núm. 1160/2011 els establiments de restauració (bars i restaurants, forns de pa i pastisseries, rostisseries i d’altres comerços de venda al detall)  han de  facilitar als consumidors sensibles tota la informació necessària sobre la composició dels productes per prevenir reaccions adverses i, també, informar sobre la presència en els aliments d’ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, i evitar la contaminació accidental amb al·lèrgens que estiguin presents en altres productes.

La informació es pot proporcionar de forma oral, però sempre s’ha de disposar de manera escrita o en suport electrònic al mateix establiment. La informació ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

L’etiquetatge precautori d'al·lèrgens (EPA), també anomenat etiquetatge preventiu, es refereix a l'etiquetatge voluntari que s’utilitza per indicar el risc de presència de traces, de la presència involuntària i inevitable d’un o més al·lèrgens legislats en un producte i que, per tant, representen un risc per als consumidors sensibles.

Font consultada: Agència Catalana de Seguretat Alimentària

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  També et pot interessar:

  Vés al prestatge:

Data de creació 25-10-2018 Última actualització 28-09-2020