Residències d'art digital i oralitat

  • Biblioteques participants: Biblioteca Josep Soler Vidal, Biblioteca Marian Colomé (Gavà)
  • En col·laboració amb: Tantàgora Serveis Culturals

Aquest projecte és una proposta de reflexió i innovació sobre oralitat i art digital a la biblioteca Josep Soler i Vidal i Marian Colomé, per introduir a les Biblioteques de Gavà noves pràctiques culturals i de participació ciutadana. El projecte s'articula a través de les accions següents: 

- Convocatòria d’una residencia per artistes, creadors digitals i tecnològics per a desenvolupar nous formats d’oralitat i art digital. 

- Residència d'un mes a la Biblioteca Josep Soler i Vidal que consta d'un espai de treball, dues curadories especialitzades en art digital i oralitat i una dotació econòmica per l'artista de 900€. En aquest període de residència l'artista realitzarà diferents trobades amb les escola i els instituts de Gavà.

- Seminari Literatura&Eines Digitals a la Biblioteca Marian Colomé per la capacitació dels docents d’ESO, Batxillerat i biblioteques per treballar les lectures curriculars a través d’eines digitals. Aquest seminari es durà a terme al llarg d’una setmana i comptarà amb especialistes d’eines digitals i estarà conduït per un especialista literari de l’equip de Tantàgora.

- Creació d’un grup de treball d’usuaris de les dues biblioteques que té com a finalitat participar activament en la presa de decisions, el disseny de la convocatòria i la resolució de la Residència com també poder fer d’agents aglutinadors del treball col·laboratiu  entre els diversos agents que intervindran al llarg del procés.