Aula Digital

El propòsit d'aquest nou portal MIENCICLO AULA DIGITAL és oferir a la comunitat educativa; alumnes, professors i pares, continguts que ajudin a profunditzar i descobrir amb un "clic" conceptes i temes de totes les àrees d'estudi que s'imparteixen en els diferents nivells d'ensenyament mitjançant articles i continguts pedagògics multimèdia, publicats i avalats per les més prestigioses editorials. 

Accés al recurs