De la República a la fi del franquisme

De la República a la fi del franquisme

Recuperar la memòria històrica –identificar les persones i col·lectius que han vist els seus drets sistemàticament vulnerats durant la dictadura i restituir el seu record i la seva dignitat- és un requisit essencial si volem bastir una societat més justa, més democràtica i més inclusiva. Aquesta necessitat es posa encara més de relleu a Santa Coloma, escenari de tantes i tantes reivindicacions, però també d’una repressió especialment cruenta. És per això que  les biblioteques de Santa Coloma de Gramenet participen en les nombroses activitats que l’Ajuntament de la ciutat i les entitats estan duent a terme aquest 2021, any en què celebrem el 90è aniversari de la proclamació de la II República. Concretament, gràcies al suport del Departament de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma, durant tot aquest mes de març podreu gaudir de:

-  L’exposició de llibres i pel·lícules sobre memòria històrica al vestíbul, bona part dels quals acabats de comprar  amb el pressupost especial del Departament de Solidaritat i Cooperació.

09/03/2021 19:16 h.