Es tracten conceptes d'una forma concisa, amb claredat, profunditat i rigor científic. Ofereix una solida base de química general, tant en principis conceptuals com en la seva aplicació en els diferents àmbits de la vida moderna.

21/07/2011