Useful websites

Authorship: Fundación Educativa Universidad de Padres

Recursos en línia per ajudar els pares a educar els seus fills en la diversitat, promovent els recursos personals dels infants, l'educació en valors i ajudar-los a desenvolupar-se i conviure.

Average (0 Votes)
Subjects: Pares i mares, Biblioteca virtual, Gènius, Formació, general