Avaluació del programa BiblioLab

Quan parlem d'avaluació en el marc del BiblioLab hem de diferenciar l'avaluació que es fa dels projectes BiblioLab de la que es fa dels tallers BiblioLab. Aquests últims no són projectes com a tals, són activitats que compleixen algunes de les característiques que ha de tenir un projecte BiblioLab. L'avaluació dels tallers és uniforme per a tots ells i es realitza de forma interna des de la pròpia biblioteca mitjançant unes enquestes model. 

Entenem els projectes BiblioLab com a projectes d’innovació participativa basats en l’experimentació amb característiques tant diverses que requereixen d’un model d’avaluació propi.

Degut a aquesta diversitat i amb els recursos de que es disposen, la realització d’una avaluació exhaustiva de cadascun d’ells és inviable. Per aquest motiu, des de la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB) s’ha plantejat una avaluació transversal basada en aquells elements comuns que ofereixin una visió global del seu funcionament.

La majoria d’entitats participants en projectes BiblioLab realitzaran una avaluació més exhaustiva que la que es planteja. Per tal de mantenir la coherència en tot el marc BiblioLab, s’ha establert un protocol d’avaluació que permet encaixar els diferents models.

Informes i resultats dels projectes

Materials de suport per a l'avaluació

Qualsevol consulta sobre l’avaluació dels projectes BiblioLab la podeu adreçar al correu electrònic: gsb.estadistiques@diba.cat.