Novedades

Educar en la empatía: el antídoto contra el bullying

Educar en la empatía

Moya Albiol, Luis

Barcelona : Plataforma Editorial, septiembre de 2019

Tot i que s'ha demostrat que les persones empàtiques són més felices i se senten més plenes, l'empatia no sembla ser una preocupació central en l'educació. Prova d'això és l'augment de l'assetjament escolar i el “cyberbullying”,  per esmentar dues de les conseqüències associades a la manca d'empatia. Llavors,  no hauríem de començar a educar en l'empatia? Perquè, com més empatia té una persona, menys utilitzarà la violència com a forma de resoldre els conflictes.

Les àrees cerebrals que actuen sobre les ues actituds se solapen en gran part, de manera que una pot inhibir a l'altra. Es tracta, doncs, de dues cares d'una mateixa moneda; la millor estratègia per reduir la violència és fomentar la empatia. Educar en l'empatia és el camí cap a una societat cooperativa i altruista; és educar en el respecte, la solidaritat i el lliure pensament.

L'autor, investigador en neurociència, explica com formar persones més empàtiques, a través de petites accions que podem realitzar tant a casa com en l'àmbit escolar.

*Novetat de la Xarxa de Biblioteques Municipals

29/01/2020