7 d'abril Dia Mundial de la Salut

28 de febrer Dia Mundial de les Malalties minoritàries

Arran de la celebració de la primera Assemblea Mundial de la Salut, l'any 1948, es va proposar l'establiment d'un Dia Mundial de la Salut per commemorar la fundació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Cada 7 d'abril, se celebra aquesta efemèride i cada any s'escull un tema específic de salut prioritari per l'OMS.

 

Innocuïtat dels aliments

La innocuïtat dels aliments és el tema escollit per aquest 2015. Els aliments que no reuneixen les condicions sanitàries idònies per al consum d'un aliment estan relacionats amb la mort d'uns 2 milions de persones, segons la OMS, on els grans afectats són els nens. Aquests aliments contenen tot tipus de bactèries, paràsits, virus o substàncies químiques nocives que causen centenars de malalties que poden anar des de la diarrea al càncer. 

Amb la globalització augmenta el trànsit d'aliments entre països i la necessitat de reforçar els sistemes que vetllen per la innocuïtat dels aliments a arreu del món. Per aquest motiu, en la diada del 7 d'abril es vol fomentar aquestes mesures destinades al control dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària.

Una de les tasques de l'OMS conjuntament amb l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) és ajudar als països en temes de prevenció, detecció i resposta als brots de malalties transmeses pels aliments d'acord amb un conjunt de normes, directrius i codis de pràctiques sobre els aliments i els seus processos anomenat Codex Alimentarius que garanteix la innocuïtat i la qualitat dels aliments.

 

Cinc claus per a la innocuïtat dels aliments:

La OMS ha publicat les cinc claus per a la innocuïtat dels aliments en la manipulació i preparació dels aliments. Cal que la innocuïtat es mantingui durant tota la cadena i que tots els agents que hi participen (govern, agricultors, fabricants, professionals sanitaris i consumidors finals) s'impliquin i es conscienciïn de l'importat paper que juguen en la innocuïtat dels aliments i en la salut de les persones.  Aquestes cinc claus són:

  1. Mantenir la neteja
  2. Separar els aliments crus dels cuinats
  3. Cuinar els aliments completament
  4. Mantenir els aliments a temperatures segures
  5. Usar aigua i matèries primeres innòcues

 

 

A les biblioteques trobaràs:

"Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos"
José Luis Armendáriz Sanz

"Preelaboración y conservación de los alimentos"
José Luis Armendáriz Sanz

 

"Virus de transmisión alimentaria : avances y retos"

 

"Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP"
S.J. Forsythe y P.R. Hayes

 

Més sobre la innocuïtat dels aliments a les biblioteques

 Selecció de webs:

 

Torna al prestatge de Salut ►
 

Data d'actualització: 02/04/2015