Política del servei "Pregunta a la biblioteca" de la Xarxa de Biblioteques Municipals

El servei Pregunta a la biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de Barcelona atén tot tipus de preguntes de caràcter general i de qualsevol temàtica i, en especial, aquelles relacionades amb l'àmbit territorial de la província de Barcelona. Com a biblioteques públiques, les preguntes responen a interessos en matèria d'informació, de formació i de perfeccionament personal incloses les necessitats relacionades amb el lleure i l'oci.

La definició del servei d'informació en línia de la XBM té en compte els destinataris, el nivell de servei, el tipus de preguntes ateses, i els elements que determinen el compromís de servei ofert que es concreta en les qüestions següents:

 • Qui pot fer les preguntes?

Totes les persones a partir dels 14 anys poden fer ús del servei. El SRV és un servei gratuït i obert a tothom .

 • Des d'on es pot fer la pregunta?

Des del formulari web de la pàgina del servei de la Biblioteca Virtual. El sistema de comunicació del servei és del tipus pregunta - resposta a través del correu electrònic; la pregunta serà realitzada per l'usuari en qualsevol moment via el formulari web i la biblioteca facilitarà la resposta dins del termini de temps compromès.

 • Qui respon?

Els bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Les biblioteques de la Xarxa que atendran el servei seran:

 1. Can Casacuberta de Badalona
 2. Xavier Benguerel de Barcelona
 3. Miquel Llongueras de Barcelona
 4. Can Pedrals de Granollers
 5. Xarxa de biblioteques de L'Hospitalet del Llobregat
 6. Central d'Igualada
 7. Manresa
 8. Pompeu Fabra de Mataró
 9. Vapor Badia de Sabadell
 10. Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi del Llobregat
 11. Bct xarxa. Biblioteques de Terrassa
 12. Torras i Bages de Vilafranca del Penedès
 13. Joan Triadú de Vic

Les consultes s'atendran mitjançant un sistema rotatori de torns entre les biblioteques participants.

 • En quant temps es respon?

La Xarxa de Biblioteques es compromet a respondre en un temps màxim de 72 hores exceptuant els caps de setmana i dies festius a Catalunya.

 • En quines llengües es poden fer les preguntes?

Les preguntes es poden fer en català, castellà o anglès. La Xarxa de biblioteques facilitarà la resposta en l'idioma (català, castellà o anglès) que l'usuari indicarà al formulari web; per defecte, en el mateix idioma que es rep la pregunta.

 • Quins tipus de preguntes es poden atendre?

El SRV atén tot tipus de preguntes d'informació pràctica, temàtica, bibliogràfica i d'orientació, de caràcter general i de qualsevol matèria.

La relació de consultes que s'atenen són:

 • d'informació general sobre les biblioteques, la seva col·lecció i els seus serveis.
 • de resposta ràpida: són les que demanen temes concrets i que es poden respondre d'immediat consultant una font d'informació. Són les considerades estrictament de referència. Proporcionarà respostes concretes o remet a l'usuari a la font informativa que proporciona la resposta que necessita.
 • d'informació bibliogràfica i localització de documents: inclou les consultes que requereixen una recerca documental i l'ús de diferents fonts d'informació per poder-les contestar. Consisteix en oferir a l'usuari relacions de bibliografia, informació de bases de dades i recursos web sobre el tema de la seva consulta o cerca dels catàleg bibliogràfics dels centres d'informació.
 • d'orientació: són les que adrecen a l'usuari al servei o recurs que li pot proporcionar la informació que precisa.

 

 • Què no farà el Servei de Referència Virtual?

No es contempla la resolució de les consultes següents:

 • Consells, recomanacions o interpretacions de tipus jurídic, mèdic, financer o comercial.
 • Consultes que requereixen recerques genealògiques.
 • Respostes a preguntes de concursos ni elaboració de treballs escolars o temaris d'oposicions.
 • No es serviran bibliografies exhaustives o consultes que requereixin cerques exhaustives.
 • Respondre a qüestions filosòfiques ("Existeix el Mal?")
 • No es facilita enviament de fotocòpies o documents

Altres canals de comunicació establerts ja existents que originaran derivació de les consultes cap al canal adient. Per exemple: