La Biblioteca de Tordera amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La Biblioteca de Tordera amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’any 2014 la biblioteca va rebre el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria d'establiments culturals atorgat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya com a reconeixement que és un servei públic que supera determinats requeriments de qualitat ambiental, més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Alguns dels aspectes que es van tenir en compte van ser l'estalvi i eficiència energètica, especialment en l'àmbit de la il·luminació i la climatització així com l'estalvi d'aigua i la recollida selectiva de residus. A més, aquesta categoria també es va valorar la comunicació i promoció dels aspectes esmentats entre els usuaris i treballadors.

Els últims anys hem fet millores en relació amb l’estalvi energètic com l’actualització amb il·luminació led i la instal·lació d’una nova màquina de climatització més eficient.

Actualment estem gestionant la renovació del distintiu i no deixem de programar activitats i propostes educatives per motivar el canvi cap a una societat més conscient i respectuosa amb l’entorn i entre tots sumar per aconseguir els ODS. Gràcies per acompanyar-nos en aquest camí!

27/05/2021 15:49 h.