ESCRIU UN LLIBRE

ESCRIU UN LLIBRE

ESCRIU UN LLIBRE!!
T'agradaria escriure un llibre? Tens entre 10 i 16 anys?

Un nou projecte impulsat des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura que proposa als nois i noies d’entre 10 i 16 anys llegir i compartir la creació d’un llibre mitjançant una plataforma digital que innova en el procés de millora de la comprensió lectora, amb autors i autores literaris.

Escriu un llibre té com a objectius fomentar la lectura, millorar la competència lectora i desenvolupar l'hàbit de llegir entre els joves. Per aconseguir-ho utilitza una metodologia única i innovadora: cada setmana es publica un capítol de cada llibre, una per cada nivell i per cada idioma (català, castellà i anglès), seguidament els participants tenen una setmana per llegir el capítol e interactuar, a través d'un fòrum obert, amb els autors i autores que estan escrivint el llibre i votar la millor de les tres opcions de continuïtat de la història Les seves opinions ajudaran als escriptors a escriure els capítols posteriors. Així durant 5 setmanes.

Per saber-ne més entra a l’enllaç: https://biblioteques.gencat.cat/escriu

04/05/2020 15:51 h.