Què farem aquest 2021?

Què farem aquest 2021?

Fer-se aquesta pregunta, en els temps que corren és arriscat, com diria Bauman vivim en una societat líquida que s’adapta a la realitat del moment.

Malgrat que som conscients de viure en aquesta societat canviant, des de Can Coromines hem imaginat com volem que sigui el 2021 a la biblioteca i farem el que estigui a les nostres mans per arribar allà on ens hem imaginat que seríem al desembre del 2021.

Hem marcat quatre grans línies de treball per aquest any que comencem:

  • Igualtat de gènere
  • Fomentar la cultura i la creació
  • Servei al ciutadà
  • Accés i difusió cultura local

Igualtat de gènere
Juntament amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i les entitats socials, la biblioteca vol formar part activa d’aquesta transformació que està vivint la societat, cap a un món més just i igualitari.

Fomentar la cultura i la creació
Inclou totes les accions destinades a fomentar la cultura entre els usuaris i a fer-los més autònoms en qualsevol àmbit de la vida quotidiana. A convertir la biblioteca en un punt de trobada i de creació.

Especialment ens centrarem en dos objectius concrets: potenciar la prescripció literària des de la biblioteca (recomanacions, enriquiment del catàleg, butlletí trimestral amb recomanacions) i potenciar la lectura en veu alta.

Servei al ciutadà
Ens hem adonat que les necessitats dels ciutadans han canviat i la biblioteca ha d’adaptar-se a aquestes noves necessitats.
És més important que abans pensar en estendre aquells serveis que van més enllà de les parets de la biblioteca per poder arribar, també, a la gent que no pot sortir de casa.
A la vegada, el món digital és una realitat que no hauria de deixar enrere a ningú i la biblioteca ha d’ajudar a evitar que això passi.
La formació no reglada cada cop és més important: el català, eines digitals, ACTIC…

Ens hem marcat tres objectius concrets: facilitart l’accés a la formació no reglada, fomentar un esperit crític envers les tecnologies i anar a buscar l’usuari allà on sigui.

Accés i difusió cultura local
Mantenim aquesta línia estratègica perquè és la part més singular de la biblioteca ja que és l’encarregada de fomentar la història, els creadors i de difondre la identitat de la zona de La Vallalta. Aquesta línia estratègica inclou tots els objectius i accions destinats a identificar, localitzar, crear i difondre el coneixement propi de la zona.

18/01/2021 17:42 h.