Selecció de webs

Àfrica

- Selecció de webs (3)
Africa
Mitjana (0 Vots)
Dades bàsiques de tots els països del continent: mapes, notícies, enllaços, música, història, geografia, llengües, comerç, ONGs, biografies, drets humans, viatges i gastronomia. 
Casa África
Mitjana (0 Vots)
Portal amb informació sobre les relacions entre Espanya i Àfrica. La secció Conoce Àfrica ofereix informació sobre la seva cultura a partir de mitjans de comunicació.
African union
Mitjana (0 Vots)
Portal sobre la situació actual a Àfrica.