Selecció de webs

Xinès

- Selecció de webs (5)
Guia de conversa universitària (català-xinès)
Mitjana (0 Vots)
Vocabulari bàsic en xinès, situacions quotidianes, estudiants estrangers, intercanvi lingüístic. La Universitat de Barcelona presenta aquestes guies on és pot consultar el vocabulari bàsic per a situacions que es donen a l'àmbit universitari, però...
¡Hablemos Chino! Instituto Confucio en Internet
Mitjana (0 Vots)
Parlar xinès, aprendre vocabulari i escriptura, pronunciació i fonètica, cultura xinesa. Recurs de l'Institut Confucio on, a través de 15 lliçons, aprendrem el vocabulari bàsic per a situacions quotidianes. A més hi trobem informació cultural i...
ChinesCom. Curso de chino elemental
Mitjana (0 Vots)
Curs en línia i interactiu, xinès per als negocis, continguts audiovisuals, pinyin (sistema de transcripció fonètica a l'alfabet llatí). Projecte de diverses institucions europees (algunes espanyoles) per promoure el xinès com a llengua de negoci...
Verbix conjugation on-line
Mitjana (0 Vots)
Conjuga els verbs de 68 idiomes.
Diccionari Català-Xinès
Mitjana (0 Vots)
Document basat en imatges, agrupades per grups temàtics.