Selecció de webs

- Bases de dades (3)
Gencat Dades
Mitjana (0 Vots)
Dades sobre el territori català sobre societat i població.
Repositori cooperatiu des d'on es poden consultar, en accés obert, els articles a text complert de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Base de dades multidisciplinar que permet la cerca simple, per camps i per índexs. Accés a sumaris i alguns articles a text complert.