Selecció de webs

- Bases de dades (3)
Wq.cat
Mitjana (0 Vots)
Directori de webquests en català, castellà i altres llengües.
Repositori digital que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni: fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, llibres antics..., fins a 2 milions de documents procedents de 18...
Base de dades multidisciplinar que permet la cerca simple, per camps i per índexs. Accés a sumaris i alguns articles a text complert.