Selecció de webs

- Bases de dades (2)
Base de dades adreçada a estudiants i professionals dels àmbits de l'economia i les ciències empresarials. Inclou els principals indicadors econòmics i articles d'actualitat de publicacions especialitzades. Per consultar aquesta base de dades...
Base de dades multidisciplinar que permet la cerca simple, per camps i per índexs. Accés a sumaris i alguns articles a text complert.