Selecció de webs

- Selecciones de webs (20)
Actualidad económica
Promedio (0 Votos)
Revista mensual sobre l'economia espanyola
Agència Catalana del Consum
Promedio (0 Votos)
Organisme encarregat de tramitar les reclamacions dels ciutadans quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.
Base de dades que presenta dades relatives al finançament d’empreses d’armament, entre 2011 i 2017, per part d’entitats financeres identificades com a Banca Armada. Dades extretes de l’informe “Los bancos que invierten en armas”, del Centro Delàs...
Cercador d'equipaments de comerç segons la divisió feta per la Generalitat.
Coop 57
Promedio (0 Votos)
Coop 57 és una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la cooperació i satisfer les necessitats financeres de l'economia solidària. La concessió de préstecs és la seva principal activitat financera, amb un objectiu no econòmic si no...
Ver más>>