Useful websites

Authorship: Juntines

Recurs que conté activitats per a que els pares i mares puguin fer amb els nens. Es troben classificades en tres àmbits: a casa, al carrer i amb l'ordinador. Està pensat com a un recurs que utilitzin compartidament els infants amb els seus pares. És com una agenda d'activitats amb una interfície pensada per infants i acotada a Madrid i Barcelona.

Average (0 Votes)
Subjects: Pares i mares, Oci i temps lliure, Biblioteca virtual, Gènius, Recurs web, general